FUTURE PHARMA® Future Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
92-634 Łódź ul. Ziarnista 7a

zarejestrowana w KRS nr 0000322305, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, posiadająca numer NIP 725-199-20-20, oraz REGON 100628920 .


Dział Sprzedaży

tel.: +48 602 781 481
biuro@futurepharma.pl
Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomosci: